PaaS

Vad är PaaS?

PaaS (Platform as a Service) och är en utveckling- och distributionsmiljö i molnet som gör det möjligt att leverera enklare appar och företagsprogram i molnet. Utvecklare hyr i princip allt de behöver såsom infrastruktur, verktyg och operativsystem för att utveckla appar i molnet. De resurser du väljer att köpa görs genom din molntjänstleverantör och du betalar bara för din använding och har alltid tillgång till det du behöver med en internetanslutning. Med denna betalningsmodell kan du slippa dyra licenskostnaderkostnader för vardera verktyg som används. Leverantörer kan även hantera hela livscykeln för appar från skapande, testing, distribution, hantering och uppdatering. Du hanterar de program och tjänster du utvecklar och molntjänstleverantören hanterar vanligtvis allt annat.

Det används primärt för att kunna bygga applikationer snabbare och utan att behöva oroa sig för att bygga och hantera sin egen plattform och infrastruktur. Det enda som behövs  är att koda och testa applikationen, resten hanteras av leverantören. Detta gör det även möjligt att bygga, testa, köra, uppdatera, etc -allt i samma miljö. Prismässigt är även PaaS mer kostandseffektivt än IaaS då hantering av egna maskiner kan undvikas helt. Många leverantörer har även modeller där du bara betalar för det du använder.

Vad inkluderas?

 • Utvecklingsverktyg – Leverantörer erbjuder ofta ett bra utbud av verktyg som krävs för att utveckla appar. De kan variera beroende på leverantör men inkluderar oftast redigering av källkod, avlusare, kompilerare och andra nödvändiga verktyg.
 • BI-tjänster (Business Intelligence)
 • Mellanprogramvara – Detta är det som finns mellan gränssnittet och operativsystemet som gör det möjligt att köra en applikation.
 • Operativsystem
 • Databas
 • Infrastruktur

Användarområden

Den vanligaste användningen av PaaS är en värdmiljö för utveckling, testning, och driftrsättning. Men det finns många bra användarområden för PaaS som exempelvis;

 1. API utveckling – Företag kan använda PaaS för att utveckla, hantera och driftsätta nya API:er, mikrotjänster och gränssnitt.
 2. BI (Business Intelligence) – Verktyg i PaaS gör det möjligt för företag att analysera data och trender för att ta insiktsfulla beslut.
 3. Kommunikation – Med PaaS kan utvecklare lägga till kommunikationsfunktioner som röst, video och chatt i applikationer.
 4. Databas – En PaaS leverantör kan leverera tjänster som gör det möjligt att sätta upp och hantera en organisations databas.
 5. IoT (Internet of Things) – Detta förutspås spela en nyckelroll i använding av PaaS i framtiden med stöd för en rad applikationer, miljöer och kod.

Fördelar

Fördelarna med PaaS är många, men det är framförallt viktigt eftersom företag kan undvika dyra kostnader och komplikationer med att köpa, konfigurera och hantera egen hårdvara och mjukvara som krävs för att bygga applikationer. Företag kan alltså både spara tid och pengar samtidigt som de kan fokusera på att bygga de appar och tjänster som de vill leverera till sina kunder. PaaS tillåter utvecklare att snabbt bygga applikationer eftersom de har direkt tillgång till en utvecklingsmiljö med förutbestämda komponenter och infrastruktur. PaaS erbjuder även tillgång till verktyg, mallar och kod-bibliotek som drastiskt kan minska utvecklingsprocessen.

Den växande variationen av mobila enheter gör det viktigt att bygga lösningar som fungerar på flera olika enheter för att ta del av alla marknadsmöjligheter. De flesta PaaS leverantörerna ger dig möjlighet att utveckla för flertal plattformer och enheter. Att bygga en applikation som direkt fungerar över flera kanaler och enheter är ett otroligt snabbt och kostandseffektivt tillvägagångsätt som även möjliggör skalbarhet.

Nackdelar

En av nackdelarna med PaaS är att det kan vara svårt att bygga leverantör efter att en applikation redan är klar. Dessutom är det möjligt att olika leverantörer inte stödjer samma språk, bibliotek eller API:ER förr att bygga och driftsätta applikationer. Och trots att det går att byta PaaS-leverantör kan det vara tidskrävande och dyrt. Det kan även resultera i att det appen behöver byggas om eller ändras för att passa den nya plattformen. Därför är det otroligt viktigt att se till att man väljer rätt leverantör från början.

En ytterligare nackdel med PaaS är att leverantören kommer hantera och lagra allt eller en del av applikationens data såväl som kod. I många fall lagras detta även i databas via tredjepart. I sådana fall kan det vara svårt att få tillgång till och testa säkerhetsåtgärderna av tjänsteleverantören. Se därför till att du är medveten om leverantörens säkerhetsåtgärder och protokoll innan du tagit ett beslut.

Framtiden

Paradigmskiftet till molnet sker i snabbt takt och PaaS blir ännu mer av en standard i app-utveckling. Nästa generation av PaaS kommer även att bli mer tillgänligt för icke-programmerare och även icke-tekniska i att bygga toppmoderna och intuitiva lösningar. Att kunna använda en plattform som förser all infrastruktur, verktyg, och komponenter omedelbart och på ett enkelt sätt kommer vara lika självklart som behovet av mobiltelefoner.

Molnintegration är en av motgångarna som många företag möter och detta resulterar i ett ökad behov av säker och pålitliga integrationslösningar. Det är fortfarande i utvecklingsfas men har börjat erbjudas av leverantörer och det kallas iPaaS. Det är en moln-baserad integrationslösning som är ämnat för att bygga och implementera integrationer i molnet och mellan molnet och företag. Med iPaaS kan användare utveckla egna integrationsflöden som kopplar ihop applikationer som finns i molnet eller på plats och kan sedan driftsätta dom utan att installera eller hantera någon hårdvara eller mellanvara.

aPaaS är nästa nivå av PaaS och utgör en mer fulländad version där hela arkitekturen för utveckling, driftsättning, tillsammans med nödvändiga verktyg förses på ett förenklat sätt. Detta gör det möjligt för nybörjare att ta till sig något så abstrakt som PaaS utan att behöva förstå eller hantera inviduella delar. Detta gör det möjligt för företag att helt fokusera på att bygga funktionalitet istället för att hantera tekniska problem eller säkerhetsproblem.