https://www.dstny.se/app/uploads/5g-1.jpg

Auktionen av 5G i Sverige sätts på paus

Vi är många som har väntat på 5G-auktionen med stort intresse. Tyvärr har auktionen blivit uppskjuten ytterligare på grund av överklagandet från Huawei och Hi3G.

Det blev en ganska stor skräll när Huawei och Hi3G nekades att vara med budgivningen av det nya 5G-nätet i Sverige. Och det kanske inte var så oväntat när båda aktörerna valde att överklaga beslutet.

Rättsprocessen som nu är igång har förhalat hela auktionen för 5G, som annars skulle ha ägt rum i början på november. Något som är negativt för svenska företag och konsumenter. Även om det finns mycket starka åsikter om 5G, speciellt från privata konsumenter, så får man inte glömma dess vikt för Sveriges framfart på de tekniska marknaderna.

5G påverkar Sveriges konkurrenskraft

Vi i Sverige har länge varit pionjärer för ny teknik och tekniska lösningar är en stor del av vår export. Inte minst när det gäller Dstnys kärnverksamhet, molnbaserad telefoni för företag. Där var vi väldigt tidigt ute att ta till oss den nya tekniken, vilket har banat vägen för att vi nu kan hjälpa andra delar av Europa med att övergå till en molnbaserad telefonilösning.

Att vi nu hamnar på efterkälken när det kommer till 5G kan medföra att vi tappar lite av det förtroende som resten av världen har för vår tekniska infrastruktur. 5G kommer att ha en viktig roll när det kommer till Sveriges konkurrenskraft runt om i världen.

Självklart viktigt med säkerheten

Å andra sidan så kan vi vara tacksamma att denna process görs med noggrannhet då det kan påverka Sverige om aktörer med bristande säkerhet får ta del av den gigantiska mängd information som skickas via nätet idag.

Just nu är det oklart när auktionen kommer kunna dras igång då PTS avvaktar till dess att kammarrättens prövning, gällande inhibition och överklagbarhet, är klar. På Dstny väntar vi med spänning och hoppas att auktionen kan dras igång så snart som möjligt.