https://www.dstny.se/app/uploads/broadband-connection.jpg

Satsning på bredbandsutbyggnad i Sverige

Oavsett om du sitter hemma och surfar på telefonen, håller ett online-event eller bara skickar ett email – finns det inget mer frustrerande än en instabil internetuppkoppling. I en ökande globaliserad och digitaliserad värld är snabb och pålitlig internetuppkoppling en nödvändighet för både hushåll och företag. Individer såväl som de flesta företag förlitar sig faktiskt nästan helt på bredband för de flesta av sina dagliga aktiviteter, allt från e -post och webbsökning – till VoIP och relevanta plattformar. I detta inlägg vill vi därför belysa Sveriges regering initiativ att kraftigt sats på bredbandsutbyggnad för att uppnå ett helt uppkopplat Sverige vid 2025.

bredbandsutbyggnad i Sverige

Bredbansutbyggnad i Sverige

Idag är Sverige en ledande IT-nation med en stark position inom IT-användning och tillgång till bredband där ungefär 9 av 10 svenskar har tillgång till internet hemma. IT har en kärnposition i Sveriges ekonomi och användningen bidrar till den totala produktivitetstillväxten i landet som förbättrar samt förenklar vardagen för alla medborgare, företag, organisationer och offentlig sektor. Tillsammans med att vi blir en allt mer global värld står Sverige står inför flera samhällsutmaningar och IT kommer att spela en stor roll. För att stödja innovation och ett hälsosamt investeringsklimat som i sin tur hjäper oss behålla en konkurrensroll på en globaliserad marknad, är tillgång till bredband i hela landet är en förutsättning. De flesta av oss idag har tillgång till snabbt bredband, men det finns faktiskt stora skillnader runt om i landet. Vissa områden saknar fortfarande tillgång till bredband och andra områden har tillgång till bredband men med begränsad hastighet.

Regeringen i Sverige anser att tillgång till bredband är en nödvändighet och investerar därför kontinuerligt i bredbandsexpansionen. Regeringen har under 2020 beslutat att ytterligare investera i stödprogram för bredbandsexpansion i hela Sverige. Regeringen anser vidare att det är väsentligt att ta ett nationellt grepp om finansiering av vidareutveckling av den digitala infrastrukturen för att gynna hela landet och inte bara befolkade områden. År 2020 såg vi därför åtgärder där regeringen föreslog en budget på 1,4 miljarder kronor 2021, 500 miljoner kronor 2022 och därefter 100 miljoner kronor årligen under 2023-2025 om expansion av bredband i hela landet.

Siffrorna fortsätter, men det viktiga här är regeringens vision att Sverige ska vara helt uppkopplat vid 2025 eftersom det är en förutsättning att leva och driva expansion såväl som innovation i det högteknologiskt avancerade landet. År 2020 var målet att 95 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s. På lång sikt har regeringen satt upp två huvudmål: Tillgång till snabbt bredband i hela Sverige och tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. Målet beskrivs ytterligare genom att 98% av hushållen och företagen ska ha tillgång till minst 1 Gbit/s. Resterande 1,9 procent ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s och 0,1 procent ska ha tillgång till minst 30 Mbit/s år 2025. Målet innebär också att alla ska ha tillgång till stabila mobil-tjänster av hög kvalitet där de normalt bor år 2023. De nuvarande målen fastställdes 2020 och är avsedda att spegla och överensstämma med EU: s strategiska anslutningsmål.