https://www.dstny.se/app/uploads/Norden_prisma_mindre-e1588601422448.jpg

Telenor är operatör när Dstny lanserar i Norge

Nu är Dstny:s inträde på den norska marknaden på gång på allvar – en etablering som sker i samarbete med Telenor. Redan inom ett par veckor levereras de första molntjänsterna till kunderna i landet.

– Vår ambition är att vara en helnordisk leverantör, och nu ser vi att den sista pusselbiten är på plats, säger VD:n Mattias Ohde.

Tillsammans med sitt nätverk av partners kan Dstny erbjuda en komplett tjänsteportfölj till företagen i Norge, och förhoppningsvis även till svenska bolag med intressen i landet.

Samarbetet med Telenor gör att Dstny genom sin plattform kan erbjuda fullt integrerade mobiler där det går att koppla samman telefonnummer från det fasta nätet med mobilnummer.

Förutom alla centrala funktioner som företagen efterfrågar kommer kunderna också att få tillgång till en del tilläggsfunktioner som tidigare inte funnits på den norska marknaden.

– Vi ser stora möjligheter att fylla ett behov med en flora tilläggstjänster i kombination med mobil användarmiljö, säger Mattias Ohde.

En bakgrund till satsningen är att Dstny redan är starka på den svenska Västkusten där det finns många företag med starka kopplingar till Norge.

– Av erfarenhet vet vi att fler företag söker nya och flexibla kommunikationslösningar som spänner över landsgränser. Det ökar möjligheten till bra samarbeten inom ett flertal koncerner och företag med etableringar på båda sidan gränsen, säger Mattias Ohde.

De globala lösningarna är något som Dstny tror mycket på.

– Att vi nu dessutom kan erbjuda Telenors fantastiska nät i Norge är verkligen pricken över i. Deras ställning på den norska marknaden är verkligen dominant, säger Mattias Ohde.

Men Dstny:s expansion slutar inte här. Nu är avsikten att arbeta vidare med att etablera sig på den övriga europeiska marknaden. Det kan ske som dels som en integratör, dels som en wholesale-leverantör.

– Flertalet marknader är intressanta och på ett antal punkter har vi redan tagit steg i riktning mot en lansering som inte ligger allt för långt in i framtiden, säger Mattias Ohde.

För mer information, kontakta:

Joachim Brandt, PR & Information, tel. 031-352 40 45

Om Dstny: Grundades 2017 som en sammanslagning av Solus Business Communications AB och Uno Telefoni. Sammangåendet möjliggjordes genom den nya ägaren SEB Private Equity och grundarna av Solus och Uno har återinvesterat i Dstny. Bolaget arbetar med molnbaserade kommunikationslösningar och kommer initialt att bilda den största operatörsoberoende integratören på den svenska marknaden. Förutom fortsatt expansion i Skandinavien ser bolaget även stora tillväxtmöjligheter främst på den europeiska marknaden.

Låt oss kontakta dig

Våra kompetenta säljare hör gärna av sig till dig och hjälper till med just dina utmaningar eller ring till 08-120 100 00 för att prata med en rådgivare direkt.