https://www.dstny.se/app/uploads/linkedin-sales-solutions-pmqsnuzlzcy-unsplash.jpg

6 trender som kommer att driva telekomindustrin 2021

Mycket har förändrats inom telekomindustrin under de senaste året på grund av pandemin. Den här listan kan ha sett ganska annorlunda ut om det inte vore för detta som ändrade hur företag fungerar ända ner till kärnan. Det har utmanat många företag och branscher att tänka om och snabbt anpassa sig för att producera nya erbjudanden samt genomföra förändringar i nuvarande. Allt för att fortsätta så smidigt som möjligt genom dessa tuffa tider.

Årets trender inom telekom är därmed en direkt reflektion av de utmaningar och krav som har uppstått på grund av den pågående situationen. Men för att vara rättvis är den enda konstanten i de flesta branscher förändring, oavsett om det sker i branschen själv eller i den miljö där den finns. I år tog miljön första platsen och har drivit industrin att vara på sin innovationstopp. Detta kan bland annat ses i hur många som har anpassat affärsmodeller för att på grund av ”lockdown” tillgodose behovet av distansbarbete. I Sverige arbetar de flesta av oss redan på distans, men att se att detta pressas till det maximala kan bara hänföras till pandemin och tillhörande utmaningar.

1. Funktioner för arbete och samarbete på distans

Vi har redan sett en kraftig tillväxt i detta, men vi kan förvänta oss att se ännu mer innovativa funktioner och tillgångar som kan användas för att säkerställa produktivitet och anslutning på distans. ”Connectivity” var naturligtvis en stor trend före pandemin, men fler företag kan förväntas ta både sina företag och kollegor till molnet. Detta säkerställer inte bara att den nuvarande arbetssituationen kan fortsätta utan hinder, men förbereder också företag för den här typen av frågor i framtiden. I samband med detta kan vi också förvänta oss att ännu fler helhetsplattformar äger rum som samlar alla nödvändiga komponenter som appar, system etc. – under ett tak.

telekomindustrin och distansarbete

2. Mobiltelefoner som jobbtelefoner

I Sverige är det redan vanligt att arbetsgivare förser anställda med mobiltelefoner och vi på Dstny lever och andas ”Mobile First”. Eftersom detta inte är fallet i många andra länder, kan vi dock förvänta oss en ökning av mobiltelefoner som tillhandahålls till anställda. Detta beror främst på två skäl; det första är att det verkligen tillåter distansarbete då anställda kan ta sitt arbete med sig, oavsett om det är på ett virtuellt kontor eller på språng. För det andra kan distansarbete hålla kvar längre än väntat och har till och med välkomnats som permanent lösning inom vissa företag.

3. Förbättrad AI-kundupplevelse inom telekomindustrin

Medan vi såg massor av chatbots dyka upp 2020 kan vi förvänta oss stora förbättringar samt en mer anpassad affärsstrategi 2021. Medan virtuella assistenter, chatbots och konversations AI-plattformar verkligen kan hjälpa affärer med sina kundrelationer – har vi också funnit viktiga kryphål som företagen behöver tänka på. Även om det kan fungera för vissa att uteslutande använda AI-kundinteraktion, är det inte en lösning som passar alla. Vissa företag kommer att ha behöva tänka om sin strategi och nykomlingar måste hitta sätt att skapa en balans mellan sin personal och deras AI-personal. Chatbots och dylikt kommer fortfarande att välkomnas 2021, men vi kommer sannolikt också att se företag mer noggrant implementera AI i identifierade problemområden istället för att låta mänsklig kontakt bli helt föråldrad.

telekomindustrin och AI

4. Molntelefoni inom utbildning

Molnbaserad telefoni är redan en vanlig aktör i de flesta branscher men har varit relativt outforskad inom utbildningsbranschen. I år, på grund av pandemin, har utbildning skett mestadels online. Vi kan därför förvänta oss en exponentiell tillväxt på den molnbaserade VoIP-marknaden för utbildning de närmaste åren. Detta eftersom online-lärande kommer att vara den nya normen för vissa. Även om detta kan ha setts som en stor utmaning har det också visat sig vara en möjlighet för dem som inte har möjlighet att delta i lektioner som normalt. Lärare kan nå elever som har mindre tillgång till Wi-Fi, och studenter kan delta i utbildning länder bort utan att behöva gå igenom med en omständig flytt. På ett sätt hjälper det därför att överbrygga utbildningsklyftan och vi är glada att se att telekom kan spela en roll i detta.

5. Digital säkerhet

Med fler företag som flyttar till molnbaserad öppen teknik kommer ett stort fokus i år att vara dataintegritet och säkerhet. Pandemin visade sig vara ett förstoringsglas för säkerhetsfrågor i många företag när de gick online och började med distansarbete. Som ett resultat av detta kommer fler aktörer inom telekomindustrin att investera kraftigt i cybersäkerhetsåtgärder 2021.

6. Big Data

När fler företag flyttar till molnet och för att underlätta sömlös kommunikation via en mängd olika anslutna enheter kommer dataanvändningen att öka kraftigt. År 2021 kommer Big Data därför att spela en viktig roll för att hjälpa telekomindustrin att hitta lösningar som stöder nätverk som bär stora mängder data. För Telecom-spelare kommer utvecklingen och metoderna för att övervaka denna information, flytta den från enheter och stödja den på ett säkert sätt – vara en avgörande aktivitet 2021.