https://www.dstny.se/app/uploads/deglobalization.jpg

Att välja teknik i en avglobaliseringstrend

”I en ekonomiskt sliten värld hotas teknisk globalisering” – Detta är titeln på några artiklar om framtiden för teknikvärlden. Även om detta kan verka dramatiskt och kanske till och med mörkt, är det delvis sant. Och om du är en av dem som tycker att det låter dramatiskt med avglobalisering, oroa dig inte, det här är inte något vi kan förvänta oss att ske över natten. Men det som är ytterst viktigt här är att förstå att det också är en möjlighet att jämna ut spelplanen för lokala aktörer. I det här inlägget tar vi en en titt  på hur detta kan påverka telekombranschen.

Globalist vs regionalist

Internet välkomnades som som följd av globalisering  trots fysiska begränsningar av geografi. Samma varma välkomnande har minskat något med marknadsjättar som tar över hela sektorer. Denna oro ligger i många faktorer som lokal ekonomisk oro, till exempel mindre jobbmöjligheter och mindre intäkter. Men det ligger också i förändrade konsumentmönster. Till exempel, runt år 2000 ville vi att maten skulle vara snabb, billig och att det skulle hända nu. Men 2021 ser vi en mycket mer ivrig vilja att spendera lite mer för lokalt och etiskt producerad mat. Det som är intressant är att vi kanske ser ett liknande kundmönster inom teknikområdet tillsammans med avglobalisering. Där vi istället vill ha lokalt producerade artiklar, och är villiga att spendera lite extra för etiskt och högkvalitativt – som också stöder dina lokala spelare.

Denna idé om avglobalisering fick exponentiell fart tillsammans med den senaste tidens pandemi där de lokala tjänster som vi ibland tar för givet var mer behövda än någonsin. Detta har fått många att undra om vi borde skriva om industrikartan för att stödja lokala aktörer. Kanske räcker en iPhone från USA, men kan vi verkligen leva utan lokal vård? Och vart drar vi gränsen för vad vi vill och behöver från globala och lokala aktörer?

Avglobalisering inom telekom

När denna idé tillämpas på telekomsektorn anser jag att det är viktigt att notera att såväl globala som regionala insatser är kompletterande och utesluter inte varandra. Medan vissa spelare kan expandera globalt är telekom i sig ett lokalt fenomen, som måste vara lokalt för att kunna fungera. Telekom bygger på lokala spelare och nätverk som tillsammans skapar ett globalt fenomen. Detta är förmodligen inte föremål för mycket förändring om och när avglobaliseringen uppstår. Men det utgör däremot ett frågetecken för utvecklare. Hur utvecklare etiskt producerar och hämtar det material som behövs för att skapa konsumentprodukter är något som kan komma att ändras under de kommande åren. För om vi redan är oroliga för var mat kommer från för att skapa en hållbar miljö såväl som ekonomi, kan vi förvänta oss att detta kommer att återspeglas i teknik- och telekomvärlden.

När man tittar ur ett globalt perspektiv är företaget Apple förmodligen det som kommer först upp i tankarna. Detta beror högst troligt på att de flesta du känner äger en iPhone idag. Men eftersom vi ofta väljer våra telefoner baserat på varumärket som fungerar globalt, undrar jag hur vi kommer att välja utifrån det faktum att vi är mer benägna att marknadsföra lokala spelare och gynna etik såväl som kvalitet. När regionalisering av teknik framträder kan den fungera som en dominerande makt som tvingar konkurrenter att fokusera mer på hur de köper och levererar digitala aspekter som skärmkvalitet snarare än varumärkesutveckling. Detta kan då i sin tur spela en roll i hur vi väljer vår teknik eftersom framtiden kan vara mer fokuserad på de tekniska aspekterna.

Även om avglobalisering kanske inte får tillräckligt med kraft för att förstärka olika lokala telefonutvecklare i sig. Kan det hjälpa till att marknadsföra de lokala spelarna som tillhandahåller dessa viktiga delar av olika tekniker, till exempel en processor. Denna regionalistiska modell har sett intresse i år med Europas nya strategi för att upprätthålla en jämnare spelplan. En modell som syftar till att inte bara öka lokala aktörer utan också säkra kritiskt material och teknik.

Detta är också en förekommande fråga i 5G-telekommunikation eftersom det är föremål för mycket mer global konkurrenskraft men fungerar inte om det inte stöds på en lokal marknad. Här är det viktigt att vi stöttar viktiga lokala spelare att till och med ta del av de underverk som kan komma med bättre bandbredd. Det betyder att olika telekom- eller teknikföretag måste komplettera varandra för att tillhandahålla teknik som ska finnas tillgänglig lokalt och globalt.

Wholesale

Detta ämne var särskilt intressant eftersom det också återspeglas i vår wholesale-modell, där vi istället för att fungera som ett enda globalt företag, väljer att fokusera på och expandera med lokala partners. På det här sättet kan vi hjälpa varandra att växa, med vår erfarenhet av att leverera en ny produkt på marknaden och med deras kapacitet och lokala kunskap. Denna modell tjänar både globalisten och regionalisten, där vi kompletterar varandra istället för att utesluta varandra. Alla våra partners har också unika styrkor. Och genom att samarbeta kan vi förbättra dem genom att kombinera våra tjänster. Detta hjälper till att skapa integrerade värdepropositioner, som i huvudsak är unika för varje marknad.